Ondernemingsraad coaching

Ondernemingsraad coaching

Behalve dat het een wettelijke verplichting is, kan een ondernemingsraad ook een waardevolle bijdrage leveren aan de groei van een bedrijf. De ondernemingsraad bewaakt de menselijke maat binnen de organisatie en zorgt ervoor dat hetgeen wat leeft onder de mensen, ook bij de bestuurders belandt. Het is dan wel noodzakelijk dat de leden van de ondernemingsraad met interesse en respect voor elkaars belangen van gedachten wisselen.

De waarde van een goed functionerende ondernemingsraad (OR) wordt over het algemeen onderschat. Bestuurders van bedrijven beschouwen de OR als een blok aan het been, wat door die opstelling ook bewaarheid wordt. Terwijl een ondernemingsraad juist kan bijdragen een een gezonde groei van het bedrijf en draagvlak kan creƫren voor beleid en besluitvorming.

De coach als trainer

Als coach kan een consultant van I Progress de ondernemingsraad bijstaan met training. Zo kunnen leden met weinig of geen ervaring in de praktijk worden begeleid in hun nieuwe rol. Maar ook ervaren leden kunnen behoefte hebben aan training als ze bijvoorbeeld in een nieuwe functie terecht komen. De meer algemene kennis en vaardigheden die je nodig hebt om van je OR-lidmaatschap een succes te maken, kunnen in groepsverband worden getraind. Voordeel daarvan is dat je elkaar kan aanspreken op gedrag dat je samen hebt geleerd tijdens de trainingen.

De coach als procesbegeleider

Ook als een ondernemingsraad alle kennis en vaardigheden heeft die nodig zijn om goed te functioneren, kunnen er punten op de agenda komen waar de OR moeilijk uitkomt. De coach kan dan optreden als procesbegeleider. Als een onafhankelijk, technisch voorzitter kan de consultant van I Progress de vergadering leiden en zorgen dat alle informatie, bespiegelingen en standpunten aan de orde komen. Daarnaast bewaakt de coach als voorzitter de voortgang in de besluitvorming en dat betekent over het algemeen een enorme tijdswinst in het gehele proces.