Medezeggenschaps coaching

Medezeggenschapsraad coaching

Een medezeggenschapsraad (MR) die goed functioneert, zal een positieve bijdragen leveren aan de organisatie of instelling waaraan ze is verbonden. Door de leden van de MR te leren hoe ze van hun lidmaatschap een succes kunnen maken, raken ze gemotiveerd voor hun taken en dragen ze op constructieve wijze bij aan het bestuur en beleid van de organisatie.

Veel tijd en energie gaat in medezeggenschapsraden verloren doordat de leden over onvoldoende kennis en vaardigheden beschikken om van hun taak in de MR een succes te maken. Dat is jammer. Want een organisatie heeft er baat bij als een MR goed functioneert. De MR kan een brug slaan tussen bestuur en management en alle andere betrokkenen met een belang in de organisatie. Een goede MR vergadert efficiƫnt en behaalt concrete resultaten.

De coach als trainer van de MR

Als coach kan een consultant van I Progress de medezeggenschapsraad bijstaan met training. Zo kunnen leden met weinig of geen ervaring in de praktijk worden begeleid in hun nieuwe rol. Maar ook ervaren leden kunnen behoefte hebben aan training als ze bijvoorbeeld in een nieuwe functie terecht komen. De meer algemene kennis en vaardigheden die je nodig hebt om van je MR-lidmaatschap een succes te maken, kunnen in groepsverband worden getraind. Voordeel daarvan is dat je elkaar kan aanspreken op gedrag dat je samen hebt geleerd tijdens de trainingen.

De coach als procesbegeleider

Ook als een medezeggenschapsraad alle kennis en vaardigheden heeft die nodig zijn om goed te functioneren, kunnen er punten op de agenda komen waar de MR moeilijk uitkomt. De coach kan dan optreden als procesbegeleider. Als een onafhankelijk, technisch voorzitter kan de consultant van I Progress de vergadering leiden en zorgen dat alle informatie, bespiegelingen en standpunten aan de orde komen. Daarnaast bewaakt de coach als voorzitter de voortgang in de besluitvorming en dat betekent over het algemeen een enorme tijdswinst in het gehele proces.