Interim management

Interim management

Een bedrijf kan om uiteenlopende redenen behoefte hebben aan een interim manager. Zo worden onze consultants ingezet als vervanger bij tijdelijke uitval of vertrek van een manager. Wat vaker voorkomt is dat er voor een beperkte periode behoefte is aan specifieke expertise waar het bedrijf zelf niet over beschikt. Ook worden we ingezet om ingrijpende veranderingen door te voeren, waarvoor binnen het bestaande personeelsbestand geen geschikte kandidaten zijn.

De meest kritieke factor bij interim management is de snelheid waarmee interim manager vertrouwd is met de organisatie en de taken. Interim management wordt immers ingezet als er dringend iets moet gebeuren of veranderen of met spoed iemand moet worden vervangen. De consultants van I Progress zijn gewend om in het diepe te springen en snel boven te komen. We werken voor allerlei bedrijven in diverse branches en kunnen daardoor snel schakelen.

De interim manager op projectbasis

Bij interim management op projectbasis moet je denken aan werkzaamheden met een concreet vertrekpunt en einde. Meestal is er een duidelijk omschreven resultaat dat als einddoel fungeert. Het implementeren van nieuwe verkoopstrategieën of het opzetten van een beloningssysteem zijn voorbeelden van projecten op  interim basis. Ook het doorvoeren van een reorganisatie kan een project zijn voor een interim manager. Behalve dat wij invulling kunnen geven aan de werkzaamheden, zorgen we ook voor heldere afspraken over taken, verantwoordelijkheden en resultaten.

De interim manager als vervanger

Er zijn functies binnen het bedrijf met een dermate cruciaal belang dat adequate vervanging noodzakelijk is. Het kost teveel tijd om iemand via de reguliere arbeidsmarkt te werven of het risico van een verkeerde keuze is te groot. Bij I Progress kunnen we op korte termijn voor de vervanging zorgen die je voor je bedrijf nodig hebt. We zijn immers gewend om ons snel in te leven in een organisatie en op korte termijn met concrete resultaten te komen. Die slagvaardigheid is nou precies waar het bij interim management om draait.