Organisatieadvies

I progress

Organisatieadvies

Voor veel van onze opdrachtgevers is organisatieadvies de aanleiding voor de eerste kennismaking met I Progress Group. We bieden verschillende disciplines en programma’s aan:

Het ecosysteem van uw bedrijf is ons uitgangspunt

Als organisatieadviseurs benaderen we bij I Progress Group uw bedrijf als een ecosysteem. Alles staat met elkaar in verbinding en beïnvloedt elkaar. Het gaat daarbij niet alleen om uw organisatie, maar ook om uw omgeving zoals de economie, arbeidsmarkt, wet- en regelgeving en infrastructuur. Elke verandering zal zijn weerslag hebben op alles waarmee het is verbonden. Vandaar dat wij als adviseurs een benadering kiezen op macroniveau: het complete ecosysteem van uw bedrijf.

Praktisch en concreet organisatieadvies

Na een goed gesprek met een kop koffie starten we elk traject met een quickscan, waarin een zware financiële component is opgenomen. Uiteindelijk moet er immers geld worden verdiend om de lonen te betalen en om te blijven investeren. Na de gesprekken en de quickscan volgt het plan van aanpak. Waar zit de pijn en wat gaan we daar aan doen? Bij I Progress Group houden we het graag praktisch en concreet. Verwacht van ons geen dikke rapporten of lange vergaderingen. We gaan vooral met uw mensen aan het werk.

Multidisciplinaire aanpak van change management

Zoals gezegd functioneert uw bedrijf als een ecosysteem. Dat betekent dat veranderingen in uw organisatie op het ene vlak kunnen leiden tot vraagstukken op een ander vakgebied. Bij I Progress Group werken specialisten op elke bedrijfskundige discipline, die voor alle projecten beschikbaar zijn. Zo kunnen we integrale projectteams inzetten, maar ook gebruik maken van specialistische kennis als dit incidenteel nodig is. Het voordeel voor u is dat er geen waardevolle tijd en informatie verloren gaat en u met één aanspreekpunt te maken heeft.

Resultaten implementeren en borgen

De meeste veranderingen vragen energie en tijd. Mensen moeten wennen aan nieuwe structuren, posities, processen of omgangsvormen. En ook wij weten dat niets gemakkelijker is dan terug te vallen in het oude gedrag. Vandaar dat we bij I Progress Group veel aandacht besteden aan het implementeren en borgen van veranderingen. Want change management is nooit hit en run. We maken doelstellingen concreet en meetbaar en monitoren de progressie. We kennen de motiverende werking van goede resultaten en maken daar gebruik van om de veranderingen in uw organisatie verder te laten ontwikkelen.