Nazorg

Nazorg

Na het volgen van een training, cursus, opleiding of coachingstraject, kan er behoefte zijn aan verdere begeleiding of ondersteuning. Uiteindelijk willen we dat je het traject dat je met ons bent aangegaan, ook met succes kan afronden. De mate waarin we deze nazorg bieden en op welke wijze we daaraan vorm geven, bepaal je natuurlijk zelf.

Welk traject je ook bent aangegaan met I Progress, er zal altijd een doel zijn geweest waarom je dat hebt gedaan. Misschien was het omdat je eens iets geheel anders wilde gaan doen en heb je een loopbaancoach gehad. Of wellicht hebben we je via re-ïntegratie geholpen met het vinden van een plek op de arbeidsmarkt. We zijn altijd benieuwd hoe het met je gaat en als je behoefte voelt om je eigen ontwikkeling te monitoren of te spiegelen, kan je bij ons terecht voor een nazorgtraject.

Nazorg op de werkplek

Onze consultants bieden bij een aantal van onze cliënten nazorg op de werkplek aan. Door het gesprek aan te gaan in de daadwerkelijke werkomgeving, is het vaak gemakkelijk om de eigen situatie te beschrijven en met concrete voorbeelden te illustreren. Hulpvragen aan de coach kunnen eenvoudig concreet worden gemaakt en waar gewenst kan er even gesproken worden met collega’s of een leidinggevende.

Korte trajecten

Nazorg is in principe van korte duur. Het gaat om het toetsen van de behaalde resultaten en om waar nodig de puntjes op de i te zetten. Nazorg kan het laatste zetje geven om de stap te zetten die nodig is voor het beoogde resultaat. Als in de nazorg naar voren komt dat er een andere, nieuwe behoefte ligt aan training of coaching, dan wordt dat via de nazorg in gang gezet als een nieuw traject, waarna de nazorg wordt afgerond. Wij zien nazorg als een extra mogelijkheid voor meer succes, voor jou als cliënt van I Progress.