Mental health

I progress

Mental Health

Stress is de belangrijkste oorzaak van disfunctioneren en uitval. Gezonde stress is van korte duur. Daarna frustreert stress de mensen en het bedrijf. I Progress Group onderkent het belang van een gezonde geest als voorwaarde voor productiviteit en plezier in het werk. We bieden onze opdrachtgevers een praktisch pakket:

Mental Health coaching en begeleiding

Stress is een sluipmoordenaar als het gaat om de mentale gezondheid van uw werknemers. Het lastige van stress is dat het lange tijd onzichtbaar blijft en als het wel aan de oppervlakte komt, de schade al is aangericht. Werknemers die met mentale klachten uitvallen, zijn vaak langdurig weg uit het arbeidsproces. Dat is voor iedereen, werkgever, werknemer en collega’s een erg vervelende situatie. Met de programma’s van I Progress Group kunnen we u helpen dit te voorkomen en u begeleiden bij re-integratie als dat toch nodig is.

Het voorkomen van burn-out

Laten we meteen eerlijk toegeven: burn-out is door u als werkgever nooit helemaal te voorkomen. De oorzaken zijn immers nooit volledig werkgerelateerd. Dat betekent niet dat u er niets aan kan doen. Met de specialisten van I Progress Group kunt u de grootste risico’s in kaart brengen en samen werken aan preventie van stress en burn-out. Door bijvoorbeeld de mentale weerbaarheid van uw mensen te vergroten, reduceert u de kans dat werknemers overspannen raken en uitvallen.

Motivatie en balans

Geen mens is hetzelfde en dat geldt ook voor de persoonlijke motivatie die mensen hebben in hun leven en in hun werk. De balans in werk en privé is voor iedereen weer anders. Als je als bedrijf erin slaagt in te spelen op de individuele intrinsieke motivatie en houding ten aanzien van het werk van je mensen, houd je de organisatie gezond, gemotiveerd en vitaal. I Progress Group kan u adviseren en begeleiden bij het ontwikkelen en implementeren van een HR-beleid dat is gericht op mental health.

Re-integratie en nazorg

Ondanks alle inspanningen die u als werkgever hebt gedaan op het gebied van preventie, kan het toch gebeuren dat een werknemer voor langere duur is uitgevallen. Soms zijn de omstandigheden voor iemand zo heftig of ingrijpend, dat het onmogelijk is om normaal in het werk te functioneren. Zodra het mogelijk is, moet er plan gericht op re-integratie komen. Dat kan 1e spoor (binnen uw organisatie) of 2e spoor (gericht op elders) zijn. Een re-integratietraject vraagt veel kennis, tijd en energie. Wij kunnen u helpen om van de re-integratie – in welke vorm dan ook – een succes te maken.