Ontwikkeling en implementatie HR-instrumenten

Ontwikkeling en implementatie HR-instrumenten

Als bedrijf in het MKB is het niet rendabel om zelf een personeelsafdeling of HR-functionaris in dienst te nemen. Toch is er met regelmaat behoefte aan kennis en expertise op dat gebied. Je ontkomt er als bedrijf niet aan om bepaalde HR-instrumenten in te zetten, bij bijvoorbeeld het aannemen van personeel of het vastleggen van de arbeidsvoorwaarden.

De HR-specialisten van I Progress zijn gewend om snel en met een pragmatische insteek HR-instrumenten bij bedrijven te ontwikkelen en ze meteen toe te passen. Dat kunnen kleine projecten zijn als het opstellen van een functieprofiel, zodat een werving en selectieproces kan worden ingezet. Omvangrijker kan ook, bij het opzetten van een beloningssysteem of arbeidsvoorwaardenpakket.

Standaardpakket bestaat niet

Er bestaat geen standaard HR-pakket voor bedrijven. Natuurlijk komen de onderwerpen en thema’s als werven, belonen en ontwikkelen overal voor. Maar de instrumenten die we voor onze opdrachtgevers ontwikkelen, zijn toch elke keer weer anders. Dat heeft te maken met de uitgangspositie van het bedrijf, het kennisniveau, de capaciteit van medewerkers en de behoefte voor het moment en de toekomst. Praat je bijvoorbeeld over flexibilisering van arbeid, dan begin je toch eerst met je bestaande contracten. Welke ruimte bieden die en wat zou je daarmee kunnen?

Instrumenten moeten passen

We kunnen als consultants de mooiste modellen, programma’s of methoden voor onze opdrachtgevers ontwikkelen, maar als het niet past bij de structuur en cultuur van de organisatie, gaat het niet werken. Uiteindelijk moet je als bedrijf over middelen beschikken, die voldoen aan je behoefte en waar je ook in de toekomst mee verder kan. Vandaar dat we het altijd zo eenvoudig mogelijk houden tegen de laagst mogelijke kosten.