Jobcoaching

Jobcoaching

Het kan binnen je bedrijf voorkomen dat een medewerker minder goed functioneert. Dat kan in de functie waarin de medewerker al langer werkt of op een nieuwe positie of werkplek. Het is goed om deze situatie tijdig aan te pakken, zodat de medewerker behouden blijft voor de organisatie en uitval wordt voorkomen.

Door middel van jobcoaching geven consultants van I Progress extra aandacht aan de medewerker die het moeilijk heeft. Tijdens de extra begeleiding wordt gesproken met de medewerker, de leidinggevende en wordt gekeken naar de de werkomgeving. Met de uitkomsten van deze inventarisatie kan de medewerker verder worden begeleid en krijgen leidinggevende en het bedrijf aanbevelingen waarmee de medewerker weer een positieve aanvulling voor het bedrijf vormt.

Jobcoaching is altijd maatwerk

Bij jobcoaching gaat het altijd om maatwerktrajecten. Elke situatie is anders, waardoor er van tevoren ook geen zinnig woord kan worden gezegd over de duur, de impact en de uitkomst van een begeleidingstraject. Zorgvuldigheid staat voorop, waarin alle betrokkenen in hun waarde worden gelaten: de medewerker, de leidinggevende en het bedrijf als organisatie en werkomgeving. Vaak hebben kleine ingrepen of aanpassingen al een positief effect op het functioneren van de medewerker en zijn naaste omgeving.

Effect gaat verder dan de medewerker

Door jobcoaching als HR-instrument in te zetten binnen je bedrijf, lever je meer dan alleen een inspanning om een medewerker in zijn functie te behouden. Je geeft aan alle medewerkers in je organisatie het signaal af dat je er alles aan doet om je werknemers optimaal te laten functioneren. Het getuigt van goed en sociaal werkgeverschap en dat draagt substantieel bij aan de loyaliteit van alle mensen in je bedrijf. Jobcoaching is daarmee niet alleen een investering in de medewerker, maar in je gehele organisatie.