HR management

HR management

Binnen je bedrijf zijn mensen het belangrijkste kapitaal. Mensen maken het verschil. De aandacht voor human resource management is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Voor bedrijven in het MKB is het echter niet haalbaar om HR management in de organisatie op te nemen. Toch is er regelmatig wel behoefte aan kennis op HR-gebied, op strategisch en ook tactisch niveau.

Bij I Progress hebben we een breed programma op het gebied van HR management en development. Onze HR-consultants voorzien bedrijven van advies en bieden training en coaching aan. Juist omdat mensen binnen een bedrijf de meest belangrijke, maar ook grillige factor vormen, is de behoefte aan kennis en vaardigheden op het gebied van HRM groot en divers. Dan is het prettig om een beroep te kunnen doen op een flexibele partner die snel kan schakelen.

HR management op strategisch niveau

Op managementniveau adviseren we bedrijven bij actuele vraagstukken als groei, krimp, flexibilisering of veranderende wetgeving. Ook spiegelen we met de directie als het gaat om de toekomst. Je hebt nu je personeelsbestand op orde, maar hoe ziet dat er over 5 of 10 jaar uit? Passen de mensen die je nu in dienst hebt in dat plaatje? Levenslange dienstverbanden zijn immers niet meer van deze tijd. Ook de werknemer moet er zelf voor zorgen dat hij inzetbaar blijft en aantrekkelijk voor de werkgever en de arbeidsmarkt. Maar hoe pak je dat aan? Wij kunnen je daarbij helpen.

HR management op tactisch niveau

Bij I Progress kunnen we je ook helpen bij het vinden van geschikte oplossingen voor ogenschijnlijk complexe of kostbare vraagstukken. We kijken daarbij verder dan je bedrijf. Zo kan je trainingen en opleidingen ook samen met andere bedrijven organiseren, waardoor de kosten veel lager blijven. Ook kan je werken aan de bewustwording van werknemers over hun eigen verantwoordelijkheden ten aanzien van hun inzetbaarheid en employability. Onze kennis van wet- en regelgeving is actueel, waardoor we in staat zijn om je te adviseren over alle mogelijkheden die er zijn.