Teambuilding

Teambuilding

Waarom presteert de ene groep beter dan een andere? Floreert een voetbalspeler bij de ene club, terwijl hij bij de vorige nog op de bank zat te verpieteren? Het antwoord ligt in de groepsdynamiek. Dat is een complex containerbegrip voor individuele karakters, talenten, ambities en vaardigheden die in een groep moeten samensmelten tot collectieve ambitie en prestatie.

Dat een goed presterend team niet vanzelfsprekend is en vanzelf gaat, zien we niet alleen terug in het profvoetbal, maar ook in de verschillende prestaties van vergelijkbare ondernemingen. Niet voor niets is er zoveel aandacht voor groepsprocessen en het verbeteren van de synergie tussen de deelnemers in een collectief.

Training en coaching voor meer synergie

Bij I Progress Group zijn we ervan overtuigd dat we teams beter kunnen laten functioneren, door deĀ  motivatie van het individu als uitgangspunt te nemen. Immers, als elk lid van een groep de gezamenlijke doelstellingen onderschrijft, zal dit lid ook eerder bereid zijn om daar zelf een bijdrage aan te leveren. Tijdens het trainings- en coachingstraject worden die individuele drijfveren optimaal afgestemd op de ambitie van de groep en de organisatie. Die ambities zijn tijdens de intake uitvoerig besproken.

Teambuilding gaat om houding en gedrag

Na de intake stellen we samen met u een modulair trainingsprogramma op. We gaan aan het werk met de communicatieve vaardigheden van de deelnemers, bijvoorbeeld op het gebied van respectvol naar elkaar luisteren en het omgaan met kritiek of meningsverschillen. Wat is vertrouwen en wat betekent dat voor iedereen? De training versterkt het onderlinge groepsbesef en de motivatie om bij te dragen aan de gezamenlijke doelen. Het resultaat is een betere samenwerking, zodat de prestatie van de groep meer is dan de optelsom van de individuele leden.