Jeugdcoaching

Jeugdcoaching

De jeugd heeft de toekomst, maar opgroeien gaat niet vanzelf. In onze samenleving kan de sociale druk op kinderen groot zijn. Het aanbod is overweldigend en hoe vind je daarin je eigen weg? De manier waarop kinderen omgaan met de wereld om hen heen, is bepalend voor hun ontwikkeling en mate waarin ze zich gelukkig voelen. Dan kan enige hulp meer dan welkom zijn.

De coaches van I Progress werken met jongeren die dreigen vast te lopen. Het kan zijn dat ze het sociaal maatschappelijk moeilijk hebben. Ze worden gepest of voelen zich buitengesloten. Anderen hebben last van keuzestress: de wereld ligt aan hun voeten, maar welke kant moet je op? Jongeren die tegen problemen of vraagstukken aan lopen, kunnen wij helpen en begeleiden.

Werken aan zelfvertrouwen

Jeugdcoaching begint met gesprekken. Door deze gesprekken krijgt de ervaren jeugdcoach al snel inzicht in het kind en de situatie waarin het zich bevindt. Daarna verdiepen de gesprekken zich en gaat de coach samen met het kind aan het werk. Met behulp van oefeningen en opdrachten wordt er gewerkt aan de weerbaarheid, het zelfvertrouwen en zelfbeeld van het kind.

Het resultaat werkt ook voor de ouders

Het resultaat van jeugdcoaching is dat het kind beter in staat is om situaties goed in te schatten, om daarna de juiste keuzes te kunnen maken. Doordat er is gewerkt aan meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld, heeft het kind meer bagage om uitdagingen tegemoet te treden. Ook de ouders betrekken we in het traject. Ze krijgen meer inzicht in de persoonlijkheid en het gedrag van hun kind, wat hen helpt in hun rol als ouder in de opvoeding.