Budgetcoaching

Budgetcoaching

Er zijn tal van omstandigheden of oorzaken te noemen, waardoor iemand in de financiële problemen raakt. Helaas is het aantal oplossingen een stuk kleiner. Met behulp van een budgetcoach kan je weer controle krijgen over je financiële situatie en leer je hoe je in de toekomst niet meer in de problemen hoeft te komen.

Een budgetcoach is er niet alleen voor particulieren. Ook ondernemers in het MKB kunnen baat hebben bij iemand die ze helpt om baas te blijven over het huishoudboekje. Vandaar dat we met I Progress budgetcoaching in ons programma hebben opgenomen. Want we zien te vaak dat ondernemers bezig zijn met waar ze goed in zijn en waar hun passie ligt. Helaas raakt een deel van hen financieel steeds verder in de problemen en komt daar zonder adequate hulp niet meer uit.

Eerst overzicht, dan inzicht

We beginnen met het scheppen van orde in de chaos. Dat klinkt misschien te simpel voor woorden, maar als je verstrikt bent geraakt in rekeningen, afschrijvingen en schulden, zie je zelf geen uitweg meer. We gaan samen overzichten maken. Wat zijn je uitgaven, hoeveel bedragen je inkomsten? Door te ordenen en te rubriceren. krijg je weer overzicht in je financiële huishouding. En met dat overzicht volgt het inzicht waar de problemen zitten en hoe je die structureel kan aanpakken.

Het doel is controle over je financiën

Je krijgt controle door te budgetteren. We leren je verder te kijken dan naar vandaag. Welke uitgaven staan je nog te wachten? Waarin wil je investeren? Welke inkomsten staan daar tegenover? Als we hiermee aan het werk zijn, kom je altijd voor keuzes te staan. Soms zijn die keuzes pijnlijk en gaan ze gepaard met emotie. Ook daarin bieden we begeleiding. Want ons doel is dat je in de toekomst in staat bent zelf die keuzes te maken die je financieel gezond houden. Omdat we ons realiseren dat, als je dit traject aangaat , de budgetten beperkt zijn, hanteren we een aangepast tarief.