Academy

I progress

Academy

Het opleidingscentrum van I Progress Group wordt door opdrachtgevers ingezet om talenten en vaardigheden van mensen te ontwikkelen, zodat ze individueel of in hun team nog beter gaan presteren en meer rendement opleveren in het bedrijf. Daarnaast draagt het bij aan het plezier in het werk en loyaliteit aan de organisatie. Het kleurrijke pallet bestaat uit de volgende opleidingen en trainingen:

Training en coaching gericht op talent

In ieder mens schuilt talent. En zie daar de oorsprong van de I Progress Group: het is onze passie en ambitie om mensen te motiveren om het beste uit henzelf te halen. Er zijn mensen die al volledig in hun kracht zitten en bij anderen sluimert het aan de oppervlakte. Waar het ons om gaat is dat iedereen binnen uw bedrijf op de juiste plek terecht komt en beschikking krijgt over de instrumenten, kennis en vaardigheden om elke dag optimaal te presteren.

Snelle start met Persolog® DISC

Het is voor de trainers en coaches van de I Progress Group essentieel om snel een goed beeld te krijgen van uw mensen. We maken daarbij gebruik van het DISC model. Persolog® Nederland biedt ons de nieuwste generatie DISC-profielen, die het ons mogelijk maken om op zorgvuldige wijze snel een betrouwbaar beeld van iemand te krijgen. Het inzicht in persoonlijkheid, gedrag, talent, vaardigheden en uitdagingen biedt ons de handvatten om te komen tot een passend coachings- of trainingstraject.

Eigentijdse aanpak

Bij I Progress Group maken we graag gebruik van de laatste kennis en technieken. U vindt dat terug in onze methoden en de hulpmiddelen die we daarbij gebruiken. De trainings- en coachingsprogramma’s zijn modulair opgebouwd en gebaseerd op meervoudige intelligentie, aangezien de ene persoon beter leert door te luisteren en de ander meer visueel of praktisch is ingesteld. Onze cliënten krijgen tijdens de trajecten de beschikking over een tablet, zodat we optimaal gebruik kunnen maken van applicaties en interactie op afstand met behulp van Skype.

Waar spreken we af?

Afhankelijk van de aard en de intensiteit van trajecten, kan het de voorkeur genieten om buiten de reguliere werkomgeving met elkaar aan de slag te gaan. Bij I Progress Group is dat geen probleem. We maken gebruik van verschillende trainingslocaties in binnen- en buitenland. Door de omgeving optimaal af te stemmen op het ontwikkelingstraject, wordt het rendement nog groter. We zeggen niet voor niets: ‘ieder traject bij I Progress Group is een unieke reis.’

Uw naam

Uw telefoonnummer