8 stappen van I Progress
 • Onze dienstverlening stopt niet na afronding van het traject. Waar nodig of gewenst kan de kandidaat gebruik blijven maken van onze ondersteuning.

  Stap 8 – borgen
 • Training of coaching heeft pas zin als er ook iets mee gedaan wordt. Wij geven de kandidaat handvatten mee die ze binnen hun (werk) omgeving kunnen toepassen.

  Stap 7 – borgen
 • Op een prettige en informele manier zetten we, binnen de afgesproken periode, de benodigde stappen.

  Stap 6 – actie
 • Wij geloven in een traject op maat. Per kandidaat stellen we een sterkte/zwakte analyse op. De kandidaat hoeft dus geen modules te volgen die al beheerst worden.

  Stap 5 – plan van aanpak
 • De ´wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik´ vragen worden beantwoord met een wetenschappelijk onderbouwde test (Persolog DISC), dat je inzicht geeft in je persoonlijkheid, gedrag, functionele en leiderschapskwaliteiten.

  Stap 4 – inzicht
 • Wij vinden het belangrijk dat we samen voor de start van het oplossen van het vraagstuk, de aanwezige belemmeringen of knelpunten wegnemen. Hier nemen we de tijd voor.

  Stap 3 – balans vinden
 • Om het traject of de dienst optimaal te starten en te vervolgen nemen wij de tijd voor een uitgebreide intake.

  Stap 2 – Intake
 • Ieder gesprek bij I Progress begint met een goede kop koffie. Wij hechten waarde aan een ontspannen start…

  Stap 1 – een goede kop koffie
[rev_slider_vc alias=”Over”]
I progress

Over I Progress Group

I Progress Group is een netwerkorganisatie van gecommitteerde, zelfstandige professionals. De doelstelling van de organisatie is het voortdurend, duurzaam en geborgd veranderen van het ecosysteem van mens en bedrijf. I Progress Group werkt door heel Nederland vanuit een kantoor met trainingsfaciliteiten in Huizen. I Progress Group heeft haar activiteiten onderverdeeld in een viertal werkgebieden:

Welkom bij I Progress Group

I Progress Group is een initiatief van Maurice Hilferink. Het is zijn passie om mensen het beste van zichzelf te laten zien in hun werk. Veel te vaak worden veranderingen in bedrijven gezocht in structuren of processen, terwijl het gaat om de houding, het gedrag en de motivatie van mensen zelf. Zodra je dat gaat faciliteren, gebeurt er ècht wat. En dan zijn de effecten ook blijvend

Eigen visie op veranderen

I Progress Group begeleidt middelgrote bedrijven en hun medewerkers bij het ontwikkelen van hun complete ecosysteem. Dat wil zeggen dat we niet alleen aan het werk gaan met vraagstukken van organisatorische of menselijke aard, maar ook met de impact op de gehele organisatie en de borging op de lange termijn. Het streven is een organisatie met een nieuwe, natuurlijke balans. We stellen hierbij mensen, verbinding, samenwerking en eerlijkheid centraal.

Andere vorm van verandermanagement

I Progress Group is gegroeid tot een netwerkorganisatie van zelfstandige professionals. Elke consultant is een ervaren en succesvol ondernemer met een eigen bedrijf. De kennis en ervaring wordt gedeeld in de I Progress Group, waaraan elke consultant zich heeft gecommitteerd. Dit past volledig bij onze visie op zelfstandig werken met een gezamenlijk doel. Wij geloven dat elke medewerker, mits hij goed opgeleid en gemotiveerd is, goud waard kan zijn binnen een bedrijf.

Vier pijlers van veranderen

Hoewel we een hekel hebben aan hokjesdenken en alles graag out-of-the-box plaatsen, hebben we voor u toch onze dienstverlening ondergebracht in vier categorieën. De centrale entree wordt gevormd door organisatieadvies. Hier kijken we op macroniveau naar uw bedrijf. Na de analyse en het plan van aanpak, blijven we werken binnen organisatieadvies of schakelen we over naar een of meer van de andere drie werkgebieden: HRM advies, Mental Health of Academy.

Centrale ligging met landelijke dekking

Nadat we enkele jaren vanuit Amersfoort hebben gewerkt, zijn we sinds april 2015 gevestigd in Huizen. Met een kantoor vlakbij de A1, zijn we zowel voor onze consultants als voor onze opdrachtgevers gemakkelijk bereikbaar. Ons werk voeren we uit in het gehele land. Meestal werken we op de locatie van de opdrachtgever, maar soms is het beter om van een andere plek gebruik te maken. We beschikken over faciliteiten in heel Nederland waar we kunnen trainen, coachen en overleggen.

[rev_slider_vc alias=”Over”]
I progress

Waarom I Progress

I Progress Group werkt vanuit de individuele mensen in bedrijven. Als je als organisatie wil veranderen, moet je bij de mensen beginnen. We hebben een beproefde werkwijze die ons steevast leidt naar resultaat. De stappen:

 1. uitgebreide intake
 2. analyse inclusief financiële scan
 3. plan van aanpak
 4. uitvoering
 5. evaluatie
 6. monitoring van resultaten

U kiest primair voor I Progress Group vanwege onze werkwijze en resultaten. En wellicht ook vanwege het maatschappelijk verantwoord ondernemen wat we onder meer invulling geven door een stichting te steunen die kinderen helpt bij het ontwikkelen van hun talenten.

Change management dat doorwerkt in uw bedrijf

Een bedrijf is niets meer en niets minder dan een verzameling van mensen met een gemeenschappelijk doel. Dat doel wordt alleen bereikt als alle mensen erin geloven, het werkelijk willen bereiken en er zich 100% voor in willen zetten. De verandermanagers van de I Progress Group kunnen u helpen om uw organisatie, uw mensen en alle bijbehorende processen weer op scherp te krijgen en te houden. Dat ogenschijnlijk kleine veranderingen of aanpassingen tot grote, blijvende resultaten kunnen leiden, laten we graag zien met dit filmpje over wolven die rivieren veranderen.

Advies, opleiding, training en coaching

Ongeacht de vraagstelling die u als ondernemer heeft, nemen wij de tijd voor een uitgebreide intake. Bij de I Progress Group zijn we van mening dat we pas iets kunnen betekenen, als we ons onderdeel voelen van uw organisatie. Daarna kunnen we samen op zoek gaan naar de passende oplossing en het traject bepalen wat daartoe gaat leiden. U krijgt met I Progress Group alle nodige disciplines en expertise in huis voor een geïntegreerde aanpak van uw bedrijf: strategisch, financieel, personeel en commercieel.

Monitoren van resultaten

Veranderen kost tijd. Vooral als het gaat om onze houding en gedrag, moeten we vaak eerst iets afleren, voordat we iets aan kunnen leren. Het is menselijk om bij tegenslag terug te vallen op onze routine. Dat kost immers minder energie. Vandaar dat we bij I Progress Group nazorg zo belangrijk vinden. Leveren de veranderingen de gewenste resultaten? En waar moeten we eventueel nog bijsturen? Als opdrachtgever bent u dus niet zo snel van ons af en ronden we een project pas af als u 100% tevreden bent.

Maatschappelijke bijdrage (MVO)

Bij I Progress Group zijn we van mening dat ieder mens kwaliteiten en talenten heeft, waarvan het de moeite waard om te ontplooien. Vandaar dat we ons met name richten op de ontwikkeling van het individu, met als doel inzetbaarheid, winstgevendheid en levensgeluk te vergroten. De wens van een gezonde en creatieve maatschappij ligt in handen van kinderen. Met hun pure kijk op de wereld kunnen ze daadwerkelijk bijdragen aan verbeteringen in de samenleving. Maar we weten ook dat niet alle kinderen dezelfde kans hebben om zich sociaal, creatief en sportief te ontwikkelen. Vandaar dat we een deel van de opbrengst van elk project doneren aan een stichting die zich inzet voor talentontwikkeling bij kinderen.

[rev_slider_vc alias=”Organisatie”]
I progress

Organisatieadvies

Voor veel van onze opdrachtgevers is organisatieadvies de aanleiding voor de eerste kennismaking met I Progress Group. We bieden verschillende disciplines en programma’s aan:

Het ecosysteem van uw bedrijf is ons uitgangspunt

Als organisatieadviseurs benaderen we bij I Progress Group uw bedrijf als een ecosysteem. Alles staat met elkaar in verbinding en beïnvloedt elkaar. Het gaat daarbij niet alleen om uw organisatie, maar ook om uw omgeving zoals de economie, arbeidsmarkt, wet- en regelgeving en infrastructuur. Elke verandering zal zijn weerslag hebben op alles waarmee het is verbonden. Vandaar dat wij als adviseurs een benadering kiezen op macroniveau: het complete ecosysteem van uw bedrijf.

Praktisch en concreet organisatieadvies

Na een goed gesprek met een kop koffie starten we elk traject met een quickscan, waarin een zware financiële component is opgenomen. Uiteindelijk moet er immers geld worden verdiend om de lonen te betalen en om te blijven investeren. Na de gesprekken en de quickscan volgt het plan van aanpak. Waar zit de pijn en wat gaan we daar aan doen? Bij I Progress Group houden we het graag praktisch en concreet. Verwacht van ons geen dikke rapporten of lange vergaderingen. We gaan vooral met uw mensen aan het werk.

Multidisciplinaire aanpak van change management

Zoals gezegd functioneert uw bedrijf als een ecosysteem. Dat betekent dat veranderingen in uw organisatie op het ene vlak kunnen leiden tot vraagstukken op een ander vakgebied. Bij I Progress Group werken specialisten op elke bedrijfskundige discipline, die voor alle projecten beschikbaar zijn. Zo kunnen we integrale projectteams inzetten, maar ook gebruik maken van specialistische kennis als dit incidenteel nodig is. Het voordeel voor u is dat er geen waardevolle tijd en informatie verloren gaat en u met één aanspreekpunt te maken heeft.

Resultaten implementeren en borgen

De meeste veranderingen vragen energie en tijd. Mensen moeten wennen aan nieuwe structuren, posities, processen of omgangsvormen. En ook wij weten dat niets gemakkelijker is dan terug te vallen in het oude gedrag. Vandaar dat we bij I Progress Group veel aandacht besteden aan het implementeren en borgen van veranderingen. Want change management is nooit hit en run. We maken doelstellingen concreet en meetbaar en monitoren de progressie. We kennen de motiverende werking van goede resultaten en maken daar gebruik van om de veranderingen in uw organisatie verder te laten ontwikkelen.

[rev_slider_vc alias=”HRM”]
I progress

HRM Advies

Personeel is het belangrijkste kapitaal van elke onderneming. Onze opdrachtgevers willen alles rondom personeel optimaal geregeld hebben, zodat hun mensen het beste uit zichzelf kunnen halen en de onderneming het hoogste rendement leveren. I Progress Group biedt:

Bel mij

  Uw naam

  Uw telefoonnummer

  [recaptcha]

  Complete ondersteuning bij HR vraagstukken

  De economie en arbeidsmarkt zijn voortdurend in beweging. Voor uw bedrijf heeft dat tot gevolg dat er op het gebied van uw personeel steeds weer andere uitdaging liggen. De specialisten op het gebied van Human Resource Management en Development van I Progress Group staan u daarbij terzijde. Wij adviseren op strategisch en tactisch niveau en begeleiden u bij instroom-, doorstroom-, ontwikkeling- en uitstroomtrajecten.

  Human resource management en development

  De mensen binnen uw bedrijf zijn het belangrijkste kapitaal van de onderneming. Het is voor u dus van belang om uw mensen optimaal inzetbaar te houden, door ze goed te faciliteren, motiveren, inspireren en waarderen. Dat vraagt nogal wat van uw HR-beleid en de HR-instrumenten die u daarvoor inzet. Met I Progress Group kiest u voor een HR-partner die zich nauwgezet aansluit bij uw organisatie: betrokken, flexibel en altijd voor u beschikbaar.

  Jobcoaching en loopbaanbegeleiding

  Een bedrijf kan pas optimaal presteren als alle taken goed worden uitgevoerd. Zodra een medewerker minder goed gaat functioneren of zelfs dreigt uit te vallen, is ingrijpen noodzakelijk. Jobcoaching is gericht op de medewerker en de leidinggevende. Coaching en begeleiding zijn erop gericht om de medewerker weer beter te laten functioneren. Loopbaanbegeleiding richt zich op het langetermijn perspectief om de medewerker te motiveren en te behouden voor uw organisatie.

  Outplacement

  Outplacement is een traject dat het gevolg is van bijvoorbeeld een arbeidsconflict of reorganisatie. In dit geval wordt de werknemer begeleid bij voorbereiden op het aangaan een nieuwe uitdaging elders. Door te werken aan kennis, vaardigheden en motivatie, creëren we een nieuw perspectief voor de toekomst. En met dit toekomstperspectief wordt de pijn of rancune van het gedwongen afscheid omgebogen naar een positieve houding ten aanzien van een nieuwe uitdaging.

  [rev_slider_vc alias=”MentalHealth”]
  I progress

  Mental Health

  Stress is de belangrijkste oorzaak van disfunctioneren en uitval. Gezonde stress is van korte duur. Daarna frustreert stress de mensen en het bedrijf. I Progress Group onderkent het belang van een gezonde geest als voorwaarde voor productiviteit en plezier in het werk. We bieden onze opdrachtgevers een praktisch pakket:

  Mental Health coaching en begeleiding

  Stress is een sluipmoordenaar als het gaat om de mentale gezondheid van uw werknemers. Het lastige van stress is dat het lange tijd onzichtbaar blijft en als het wel aan de oppervlakte komt, de schade al is aangericht. Werknemers die met mentale klachten uitvallen, zijn vaak langdurig weg uit het arbeidsproces. Dat is voor iedereen, werkgever, werknemer en collega’s een erg vervelende situatie. Met de programma’s van I Progress Group kunnen we u helpen dit te voorkomen en u begeleiden bij re-integratie als dat toch nodig is.

  Het voorkomen van burn-out

  Laten we meteen eerlijk toegeven: burn-out is door u als werkgever nooit helemaal te voorkomen. De oorzaken zijn immers nooit volledig werkgerelateerd. Dat betekent niet dat u er niets aan kan doen. Met de specialisten van I Progress Group kunt u de grootste risico’s in kaart brengen en samen werken aan preventie van stress en burn-out. Door bijvoorbeeld de mentale weerbaarheid van uw mensen te vergroten, reduceert u de kans dat werknemers overspannen raken en uitvallen.

  Motivatie en balans

  Geen mens is hetzelfde en dat geldt ook voor de persoonlijke motivatie die mensen hebben in hun leven en in hun werk. De balans in werk en privé is voor iedereen weer anders. Als je als bedrijf erin slaagt in te spelen op de individuele intrinsieke motivatie en houding ten aanzien van het werk van je mensen, houd je de organisatie gezond, gemotiveerd en vitaal. I Progress Group kan u adviseren en begeleiden bij het ontwikkelen en implementeren van een HR-beleid dat is gericht op mental health.

  Re-integratie en nazorg

  Ondanks alle inspanningen die u als werkgever hebt gedaan op het gebied van preventie, kan het toch gebeuren dat een werknemer voor langere duur is uitgevallen. Soms zijn de omstandigheden voor iemand zo heftig of ingrijpend, dat het onmogelijk is om normaal in het werk te functioneren. Zodra het mogelijk is, moet er plan gericht op re-integratie komen. Dat kan 1e spoor (binnen uw organisatie) of 2e spoor (gericht op elders) zijn. Een re-integratietraject vraagt veel kennis, tijd en energie. Wij kunnen u helpen om van de re-integratie – in welke vorm dan ook – een succes te maken.

  [rev_slider_vc alias=”Acadamy”]
  I progress

  Academy

  Het opleidingscentrum van I Progress Group wordt door opdrachtgevers ingezet om talenten en vaardigheden van mensen te ontwikkelen, zodat ze individueel of in hun team nog beter gaan presteren en meer rendement opleveren in het bedrijf. Daarnaast draagt het bij aan het plezier in het werk en loyaliteit aan de organisatie. Het kleurrijke pallet bestaat uit de volgende opleidingen en trainingen:

  Training en coaching gericht op talent

  In ieder mens schuilt talent. En zie daar de oorsprong van de I Progress Group: het is onze passie en ambitie om mensen te motiveren om het beste uit henzelf te halen. Er zijn mensen die al volledig in hun kracht zitten en bij anderen sluimert het aan de oppervlakte. Waar het ons om gaat is dat iedereen binnen uw bedrijf op de juiste plek terecht komt en beschikking krijgt over de instrumenten, kennis en vaardigheden om elke dag optimaal te presteren.

  Snelle start met Persolog® DISC

  Het is voor de trainers en coaches van de I Progress Group essentieel om snel een goed beeld te krijgen van uw mensen. We maken daarbij gebruik van het DISC model. Persolog® Nederland biedt ons de nieuwste generatie DISC-profielen, die het ons mogelijk maken om op zorgvuldige wijze snel een betrouwbaar beeld van iemand te krijgen. Het inzicht in persoonlijkheid, gedrag, talent, vaardigheden en uitdagingen biedt ons de handvatten om te komen tot een passend coachings- of trainingstraject.

  Eigentijdse aanpak

  Bij I Progress Group maken we graag gebruik van de laatste kennis en technieken. U vindt dat terug in onze methoden en de hulpmiddelen die we daarbij gebruiken. De trainings- en coachingsprogramma’s zijn modulair opgebouwd en gebaseerd op meervoudige intelligentie, aangezien de ene persoon beter leert door te luisteren en de ander meer visueel of praktisch is ingesteld. Onze cliënten krijgen tijdens de trajecten de beschikking over een tablet, zodat we optimaal gebruik kunnen maken van applicaties en interactie op afstand met behulp van Skype.

  Waar spreken we af?

  Afhankelijk van de aard en de intensiteit van trajecten, kan het de voorkeur genieten om buiten de reguliere werkomgeving met elkaar aan de slag te gaan. Bij I Progress Group is dat geen probleem. We maken gebruik van verschillende trainingslocaties in binnen- en buitenland. Door de omgeving optimaal af te stemmen op het ontwikkelingstraject, wordt het rendement nog groter. We zeggen niet voor niets: ‘ieder traject bij I Progress Group is een unieke reis.’

   Uw naam

   Uw telefoonnummer

   [recaptcha]